แพ็กเกจเสริม LINE ไม่อั้น

รายละเอียดวิธีการสมัคร
5 บ.(+vat=5.35บ.)
1 วัน
Line ไม่อั้น
*900*3510*17331647#
กดสมัคร
19 บ.(+vat=37.45บ.)
7 วัน
Line ไม่อั้น
*900*3511*17331647# 
กดสมัคร
49 บ.(+vat=69.55บ.)
30 วัน
Line ไม่อั้น
*900*3512*17331647# 
กดสมัคร

ข้อจำกัดการใช้บริการ LINE ไม่อั้น

  • แพ็กเกจ 24 ชม.ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
  • Line เฉพาะใช้งานแอพพลิเคชั่น Line ไม่รวมการใช้งานฟังก์ชั่น Free Call และ VDO Call ผ่านแอพพลิเคชั่น Line

แพ็กเกจเสริม LINE TV

รายละเอียดวิธีการสมัคร
15 บ.(+vat=16.05บ.)
1 วัน
Line Chat /
Line TV 1 วัน ไม่จำกัด
*900*3945*17331647#
กดสมัคร
35 บ.(+vat=37.45บ.)
3 วัน
Line Chat /
Line TV 1 วัน ไม่จำกัด
*900*3946*17331647# 
กดสมัคร
65 บ.(+vat=69.55บ.)
7 วัน
Line Chat /
Line TV 1 วัน ไม่จำกัด
*900*3947*17331647# 
กดสมัคร

ข้อจำกัดการใช้บริการ LINE Chat

  • สามารถใช้บริการ LINE เฉพาะบริการ Line แอพพลิเคชั่น ไม่นับรวมในการใช้ฟังก์ชั่น Free Call ผ่าน Line แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ แท็บเล็ต ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้ Website อื่น หรือ Link ที่ปรากฎบนหน้า Line แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือ หากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ LINE ผู้ใช้บริการสามารถ ลงทะเบียนเล่น LINE ด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หรือ ลงทะเบียนด้วย Email, สามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์, สามารถค้นหาเพื่อน และ เพิ่มเพื่อนจาก รายชื่อในโทรศัพท์, QR Code, Shake it และ ค้นหาจาก ID, สามารถ Chat ผ่าน LINE, สรืาง Group ใหม่ เพื่อแชทกันเป็นกลุ่ม, เชิญเพื่อนเพื่อเข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่ม, สามารถเพิ่มไอคอนแสดงอารมณ์ในแชท, สามารถส่งรูปถ่ายจากอัลบั้มภาพ, สามารถถ่ายภาพใหม่และส่งให้เพื่อน รวมทั้งรับรูปภาพจากเพื่อน, สามารถส่งและรับวิดีโอจากแกลเลอรี่, สามารถถ่ายวิดีโอ และส่งให้เพื่อน รวมทั้งรับวิดีโอจากเพื่อน, สามารถโพสต์และแก้ไขสถานะโปรไฟล์ของคุณ, สามารถลบเพื่อนจากประวัติการสนทนา และลบทั้งหมด, สามารถดู Timeline และโพสต์ต่างๆ ของเพื่อน, กด Like และส่งอีโมติค่อนแสดงอารมณ์ และแสดงความคิดเห็นบนโพสต์, เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Settings, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ LINE

ข้อจำกัดการใช้บริการ LINE TV

  • สามารถใช้บริการ LINE TV เฉพาะบริการ LINE TV แอพพลิเคชั่น ไม่นับรวมในการใช้ฟังก์ชั่นการแชร์ หรือ การเชื่อมต่อไปยัง Social Media อื่นๆ บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ LINE VIP ผู้ใช้สามารถใช้งานด้านดูคลิป VDO กด Like และส่งอีโมติค่อนแสดงอารมณ์ และแสดงความคิดเห็นบนโพสต์, เปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ใน Setting, ดูและเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นทางการของ LINE
  • บริการที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การใช้บริการที่ link ไปยัง URL อื่น เช่น ดูวิดีโอผ่าน You Tube หรือ Link ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม ตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือ หากในรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกใช้ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะมีการแสดงหน้าแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ

Leave a Reply