โทรทุกเครือข่าย

เน้นโทร
โปรเสริม โทรคุ้มทุกเครือข่าย

รายละเอียด
วิธีสมัคร
ทอล์ค 7 บ.
(+vat=7.49)

โทรได้ 15 นาที 1 วัน
ทอล์ค 20 บ.
(+vat=21.40)

โทรได้ 40 นาที 2 วัน
ทอล์ค 45 บ.
(+vat=48.15) 

โทรได้ 100 นาที 5 วัน
ทอล์ค 90 บ.
(+vat=96.30) 

โทรได้ 200 นาที 30 วัน
ทอล์ค 300 บ.
(+vat=321)

โทรได้ 680 นาที 30 วัน
ทอล์ค 90 บ.
(+vat=96.30) 

โทรได้ 200 นาที 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
ทอล์ค 300 บ.
(+vat=321.00) 

โทรได้ 680 นาที 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
หมายเหตุ
  • อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
  • อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจที่สมัคร นับจากวันสมัครใช้บริการ แล้วแต่กรณี หากผู้ใช้บริการต้องการใช้ต่อต้องทำการสมัครใหม่

Leave a Reply