แพ็กเสริม 4G

แพ็กเสริม 4G

แพ็กเสริม 4G

แพ็กเกจเสริม 4G เบิ้ล เบิ้ล

สำหรับลูกค้า 4G แบบรายเดือนและเติมเงิน

 ค่าบริการ
(บาท)
 อายุการใช้งาน
(วัน)
ปริมาณวิธีสมัคร 
91200 MB
151400 MB
icon_regis
3911.5 GB
icon_regis
597800 MB
icon_regis
9972 GB
หมายเหตุ โปรเสริม ทรู 4G 
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม 4G เท่านั้น
 • แพ็ก 1 วัน ลูกค้าแบบเติมเงินใช้งานได้ 24ชั่วโมง หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร , ลูกค้าแบบรายเดือน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่ 
 • แพ็ก 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่ 

เติมความแรงต่อเนื่อง ด้วยแพ็กเกจเสริม 4G Non-Stop

ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน

 
ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
4G | 3G
สมัคร
199301.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.)
 icon_regis
2992.5 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.
 icon_regis
3994 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128kbps.
icon_regis 
6998 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384kbps.
 icon_regis
79912 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384kbps.
icon_regis 

สมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 58 ได้โบนัสถึง 31 ธันวาคม 58 *ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G|3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็กเกจ 4G FastNet 199, 4G FastNet 299, 4G FastNet 399 และใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็กเกจ 4G FastNet 699 , 4G FastNet 799 บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4gprepaid ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ผู้ใช้บริการจะได้ รับสิทธิใช้ 3G l EDGE l GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แรงแบบต่อเนื่องสำหรับซิมทรูมูฟ เอช 4G แบบรายเดือน

ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน

 
ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
4G | 3G
สมัคร
150302 GB
 icon_regis
299305 GB
 icon_regis
4993010 GB
 icon_regis
หมายเหตุ
 • ราคาไม่รวมค่าบริการ VAT 7%
 • แพ็กเกจเสริมเพิ่มเน็ต 4G เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชแบบรายเดือนที่มีแพ็กเกจหลัก 4G iNet & 4G iSmart – สำหรับแพ็กเกจ 299 และ 499 เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชแบบรายเดือนที่มีแพ็กเกจหลัก 4G iNet & 4G iSmart ราคา 699 บาท ขึ้นไป เท่านั้น
 • บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (mbps) นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่www.truemove-h.com/4gprepaid
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ 4G ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้ 3G | EDGE | GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
 • แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน

แรงแบบต่อเนื่องสำหรับซิมทรูมูฟ เอช 4G แบบเติมเงิน

 
 ค่าบริการ
(บาท)
 อายุการใช้งาน
(วัน)
ปริมาณวิธีสมัคร
179301 GB
 icon_regis
279302 GB
icon_regis 
379303 GB
 icon_regis
หมายเหตุ
 • ราคาไม่รวมค่าบริการ VAT 7%
 • แพ็กเกจเสริมเพิ่มเน็ต 4Gเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอชซิม 4G แบบเติมเงินเท่านั้น
 • บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (mbps) นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4gprepaid
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ 4G ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้ 3G | EDGE | GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
 • แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่
 • ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม คิดตามอัตราค่าบริการปกติของซิมทรูมูฟ เอช 4G แบบเติมเงิน

Leave a Reply