เน็ต 512Kbps

แพ็กเกจเสริมบุฟเฟต์เน็ต ความเร็ว 512Kbps

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
3G
สมัคร
29
(รวมVat=31.03บ.)
1 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps  ไม่ลดความเร็ว
15
(รวมVat=16.05บ.)
1 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 300 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
 icon_regis
45
(รวมVat=48.15บ.)
3 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps ไม่ลดความเร็ว
45
(รวมVat=48.15บ.)
4 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
icon_regis 
79
(รวมVat=84.53บ.)
7 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
icon_regis 
89
(รวมVat=95.23บ.)
7 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps  ไม่ลดความเร็ว
199
(รวมVat=212.93บ.)
30 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
icon_regis 
 269
(รวมVat=394.83บ.)
30 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps  ไม่ลดความเร็ว
icon_regis 
299
(รวมVat=319.93บ.)
30 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 9 GB
(ใช้ได้ 300Mb/วัน จากนั้นความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
369
(รวมVat=394.83บ.)
60 วันความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 6 GB ต่อเดือน
นาน 2 รอบบิล ( รวม 12GB )

 
เงื่อนไขการใช้งาน เน็ต 512Kbps

  • รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
  • แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
  • แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่เน็ต 512Kbps
บริการอื่น

Leave a Reply