True Unlimited เน็ตเลิฟเว่อร์

true unlimited

ใหม่! โปรเสริม True Unlimited เน็ตเลิฟเว่อร์

ไลฟ์ไม่อั้น… โทรมันส์ รับหยุดยาว

ค่าบริการ
(บาท)
อายุการใช้งาน
(วัน)
รายละเอียดอายุการใช้งาน
500 บ.30 วันเน็ตความเร็ว 1 Mbps. ไม่ลดความเร็ว
โทรฟรีในเครือข่าย   WiFi Free
icon_regis
650 บ.30 วันเน็ตความเร็ว 4 Mbps. ไม่ลดความเร็ว
โทรฟรีในเครือข่าย   WiFi Free

 เงื่อนไข

  • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ เอช ไม่อั้น 60 นาทีต่อครั้ง  (ตั้งแต่นาทีที่ 61 ขึ้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 0.75 บาท)
  • โทรนอกเครือข่ายคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
  • แพ็กเกจ 7 และ 30 วัน สิ้นสุดอันโนมัติเวลา 23.59 น.  ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่
แนะนำบริการ

 เงื่อนไข

  • โทรฟรีเบอร์ทรูมูฟ เอช ไม่อั้น 60 นาทีต่อครั้ง  (ตั้งแต่นาทีที่ 61 ขึ้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 0.75 บาท)
  • โทรนอกเครือข่ายคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
  • แพ็กเกจ 7 และ 30 วัน สิ้นสุดอันโนมัติเวลา 23.59 น.  ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่

About admin

Check Also

แจก Line Sticker H-MAN

Download ได้ที่นี่

Leave a Reply

Menu