โปรเน็ต ทรูไม่ลดสปีด

เน้นเน็ต

โปรเน็ตทรูไม่ลดปี

สำหรับซิมที่จดทะเบียนก่อน1 ก.พ. 2562เท่านั้น

สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดหลังจาก 1 ก.พ. 2562  คลิกที่นี่

เน็ตความเร็ว 512Kbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม. / 22 บ.
(+ vat = 23.54 บ.)

ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3703*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

7 วัน / 89 บาท
(+ vat = 95.23 บ.)

ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3713*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
30 วัน / 300 บาท
(+ vat = 321 บ.)

ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3719*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

เน็ตความเร็ว 1Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม. / 25 บ.
(+ vat = 26.75 บ.) ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3704*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

48 ชม. / 45 บาท
(+ VAT = 48.15 บ.)

ไม่อั้นไม่ลดสปีด
*900*3709*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
7 วัน / 120 บาท
(+ vat = 128.4 บ.)

ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3714*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
30 วัน / 350 บาท
(+ VAT = 374.5 บ.)
ไม่อั้นไม่ลดสปีด
*900*3720*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

เน็ตความเร็ว 2Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
7 วัน / 150 บาท
(+ vat = 160.50 บ.)
ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3715*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

30 วัน / 450 บาท
(+ vat = 481.50 บ.)

ไม่อั้นไม่ลดปี
*900*3721*17331647#ไอคอนโทรศัพท์


เน็ตความเร็ว 4Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม. / 32 บาท
(+ VAT = 34.24 บ.)
ไม่อั้นไม่ลดสปีด
*900*3706*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

48 ชม./59 บาท
(+vat=63.13บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3710*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
7 วัน/220 บาท
(+vat=235.4บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3716*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
30 วัน/650 บาท
(+vat=695.5บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3722*17331647#ไอคอนโทรศัพท์


เน็ตความเร็ว 6Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม./45 บาท
(+vat=48.15บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3707*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
48 ชม./85 บาท
(+vat=90.95บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3711*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
7 วัน/270 บาท
(+vat=288.9บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3717*17331647#ไอคอนโทรศัพท์ 
30 วัน/850 บาท
(+vat=909.5บ.)

ไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3723*17331647#ไอคอนโทรศัพท์

 เน็ตความเร็ว 10Mbps

รายละเอียดการใช้งาน
วิธีสมัคร
24 ชม./55 บาท
(+vat=58.85บ.)

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3708*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
48 ชม./100 บาท
(+vat=107บ.)

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3712*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
7 วัน/ 330 บาท
(+vat=353.1บ.)

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด
*900*3718*17331647#ไอคอนโทรศัพท์
แพ็กเกจเน็ต ทรูไม่ลดสปีด 
โปรเน็ตทรูไม่ลดสปีด