บริการ ยืมวัน ยืมเน็ต ยืมเงินทรู

ยืมเงินทรู

บริการ ยืมวัน ยืมเน็ต ยืมเงินทรู

  • ค่าบริการครั้งละ 2 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  จะชำระโดยอัตโนมัติเมื่อเติมเงินครั้งถัดไป
  • ผู้ใช้บริการต้องมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป  หรือมียอดใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
  • กรณียืมโทรและยืมเน็ต ต้องมีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมีเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท โดยสามารถโทรหรือเล่นเน็ตได้ถึง 23.59 น. ของวันที่ใช้บริการยืมได้นะ
  • กรณียืมวัน ต้องมีวันใช้งานเหลือน้อยกว่า 5 วัน และมีเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท

 

บริการอื่นๆ จากทรู

About admin

Leave a Reply